Föräldraledighet – rättigheter, möjligheter och förmåner

04 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Att bli förälder är en av livets stora händelser. Det innebär början på en ny era fylld av kärlek, ansvar och utmaningar. En avgörande faktor för en lyckad övergång till föräldraskapet är att ha tid att anpassa sig till det nya livet, något som föräldraledigheten möjliggör. I Sverige har vi ett av världens mest generösa system när det gäller föräldraledighet som inte bara ger tid för vård av barn, utan också främjar jämställdheten mellan föräldrar. I den här artikeln går vi igenom olika aspekter av föräldraledigheten, så att du kan förstå och utnyttja dina rättigheter till fullo.

Vad är föräldraledighet?

Föräldraledighet är den tid då anställda förväntas vara borta från sitt arbete för att ta hand om sitt nyfödda eller nyligen adopterade barn. I Sverige regleras detta genom föräldraledighetslagen, som garanterar både mammor och pappor rätt till ledighet i samband med barnets födelse eller adoption.

Rätt till ledighet

I Sverige har föräldrar rätt till 480 dagar per barn för föräldraledighet, där dessa dagar kan delas mellan föräldrarna. Av dessa är 390 dagar ersättningsbara genom Försäkringskassan till en nivå som baseras på förälderns tidigare inkomst. De återstående 90 dagarna ersätts på en lägre, fast nivå. Föräldraledigheten kan tas ut från barnets födelse och fortsätta ända till barnet är åtta år eller tills barnet slutar första klass.

Jämställdhetsbonus och ”pappamånader”

För att främja jämställd föräldraledighet finns det specifika dagar reserverade för vardera förälder, vanligtvis kallade ”pappamånader” eller ”mammamånader”. Dessa 90 dagar per förälder kan inte överföras och är ämnade att uppmuntra föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. Dessutom kan man få en jämställdhetsbonus om föräldrarna delar lika på dagarna.

föräldraledighet

Ekonomin under föräldraledigheten

Att vara hemma med barnet är en fantastisk möjlighet, men det kommer givetvis med ekonomiska överväganden livet måste ju fortfarande gå runt. I det här avsnittet ska vi prata om hur ersättningen under föräldraledigheten fungerar och hur man kan planera sin ekonomi under denna period.

Föräldrapenning

Föräldrapenningen som man får från Försäkringskassan beräknas utifrån den förvärvsinkomst man haft innan föräldraledigheten. För att få den högsta ersättningen krävs det att man har haft en inkomst över ett visst tak och att man har varit förvärvsarbetande innan barnets födelse.

Extra förmåner och stöd

Utöver grundläggande föräldrapenning kan man också ha förmåner som avtalats fram genom kollektivavtal på arbetsplatsen. En del arbetsgivare betalar ut en kompletterande ersättning så att föräldrar kan få upp till 90% av lönen under en bestämd period av föräldraledigheten.

Arbetsliv och föräldraledigheten

Balansen mellan arbete och privatliv kan vara svår att hantera, särskilt som ny förälder. Att förstå sina rättigheter och möjligheter kan hjälpa till att göra övergången så smidig som möjlig.

Fler nyheter